Højt til loftet

Vi havefolk har det med at kigge ned, med at afsøge haven for nyt, at få overblikket dernede. Vi kigger efter planter der har udmærket sig, eller måske ligefrem mistrives. Der bliver set efter ukrudt, snegle og alt alt det andet der sker der i plantehøjde.

På denne årstid begynder jeg mere at kigge op.

Det er som om den kolde luft er klarere, og når vinden kommer fra nordøst er den så tør og kold som den kan blive. Og himmelen deroppe så blå som den kan blive.

Der er højere til loftet.

Sådan var det i tirsdags, Og jeg tog på havebesøg.

Turen gik til forstbotanisk have i Charlottenlund.

Jeg cykler ofte forbi, og har bemærket at nogen af havens lærketræer stadig har nålene. Det måtte undersøges!

Og der er jo meget andet interessant i denne gamle have!

På afstand troede jeg dette var et ‘abetræ’ Først tættere på ser jeg det er en vanskabt rødgran. 

Skiltningen er god, ‘virgata’ hedder selektionen, ja, ‘slangegran’… 

Næ, abetræet finder jeg længere nede:

Araucaria araucana har man i et ret ungt eksemplar, Træet anses ikke for at være fuldt hårdført.

Ellers er der mange gamle træer

Noget af en stamme.

Og en ok skiltning, 

Mon ikke træet er fra 1890?

 Sjældent at se så store nåletræer

Forstbotanisk have hørte tidligere under Veterinær højskolen, men overgik til naturstyrelsen i 2008. Miljøministeriet med naturstyrelsen forvalter alle de statslige skove.

De har også forsøgt sig med lidt informativ skiltning

Ja, hvad skal man sige?  Har de haft mangel på S’er? 
Men altid morsomt at blive introduceret til en helt ny planteslægt.

Vedbenden er krøbet godt tilvejrs.

Ja, der er meget at se når man kigger op.

Og lærken da?

Jo, det viste sig at være almindelig europæisk lærk -Larix decidua- 

Eller rettere de sydlige, de fra Pyrenæerne. De polske fra tatrabjergene var helt bare.

Så lærte jeg det – men det begyndte at blive koldt. Jeg frøs på kamerahånden. Og jeg var dårlig nok kommet ind…

Men jeg skal da der ud igen, måske bedre klædt på og da slet ikke i disse grå dage!
Men mon ikke der igen kommer dage med kold flot vintersol og højt til loftet?!