Naturens materialer – Oversete muligheder for mere liv i haven

Ved at hente naturens elementer som sten, bar jord og døde organismer ind i haven, kan vi bidrage til både floraen og faunaen omkring os.