Peter Norris lille havekalender for selvforsynere

Peter Norris dyrker sin køkkenhave intensivt med afgrøder det meste af året – se hans havekalender og få inspiration til at dyrke året rundt.