Skoven i Slovakiet
På vejen gennem Tjekkiet, blev det stadig tydeligere at skoven hernede har store problemer. 

Store sammenhængende partier af velvoksne træer stod livløse, især rødgran og lærk var ramt.

Her i Tatra området er det noget bedre, men på ingen måde jubelgodt.

Ligesom i Ertzgebirge får højlandet her mere regn. Men de sidste 4 år har været med ekstrem tørke om sommeren.

Nå, lad os se på et skovområde jeg er ved at erhverve:

Her er det set nede fra dalen. vidvinklen åbner det hele.

Højere oppe ser vi grunden til den spredte bevoksning

Hovedparten af småtræerne er simpelthen gået ud – tørket ihjel. De overlevende er birk(!) og bøg.

På den anden side af højdedraget er det mere nuanceret:

Her ses hvordan man -nogen steder har forsøgt sig med en slags genplantering med rødgran. Men jeg er faktisk glad for de åbne områder…

Den helt oprindelige skovtype her er en mix med bøg -Fagus sylvatica- som det bærende. For et par hundrede år siden var skoven helt barberet ned – her var hyrder og får og ikke meget andet.
Man genplanterede med rødgran, som i første omgang giver den største tilvækst.

19 november 2004 kom katastrofen alle snakker om her: 12,000 hektar blev smadret af en orkan. og efterfølgende storme var hårde, den tilbageværende skov var nu ekstra sårbar.

Men debaterede ihærdigt. Traditionalisterne ville rense det hele og genplantere  med rødgran, andre ville lade træerne ligge, der hvor de ikke var nemme at hente ud. Og lade naturen genoprette sig selv.

Den skov orkanerne skånede. har ikke haft det nemt siden.

Her er udsigten ned mod dalen. Skoven på den anden side har store døde partier (og er ikke med i min erhvervelse). Store områder af mellemeuropas skove ser sådan ud i disse år. Her er en artikel om det fra DR.  Tørke, monokultur og granbarkbore biller er en dårlig kombination.

Så her skal der eksperimenteres.

Blandingskove er klart mere robuste. Men hvilke blandinger?

På toppen her er det bøg plus lidt hassel og birk der forsøger sig.

Men set i lyset af den globale opvarmning, og det deraf følgende mere ekstreme vejr, så skal der måske også eksperimenteres med mere eksotiske træarter – der skal tænkes nyt?

Så kom gerne med ideer, med 2400 hektar er der god plads.

Idag går turen til det store arboret Mlyňany

Måske man bliver inspireret?